EST  ENG  RUS     

Keskküttekatlad
 
    Kesküttekatlad on köetavad igat liiki kütustega. Vastavalt  vajadusele võib kasutada kütteks kõiki tahkekütuse liike (puit,kivisüsi, brikett, paber jn), õli, gaasi , saepuru, elektrit jn. Katlad on valmistatud metallist. Nad on püstised ja ees asetsevate ustega. Uste suurus ja kolde mahutavus annab silmad ette igale teisele katlale selles kategoorias. Katelde eluiga õigel hooldusel on 25 aastat.

 
 
Katla ehitus | 4 Kb |
 
KW25355070100140200300500
Hind ilma km16801950230035005000680093001230018750
 

Kütmine

     Katla konstruktsioonist tulenevalt võib katelt kütta maksimaalse jõuga ka peale täielikku mahajahtumist.

     Õhu juurdevoolu reguleeritakse tuharuumiuksega, seda vastavalt  avades.

     Peale kütmise lõpetamist tuleb tuharuumiuks sulgeda. Katla puhastamist tahmast alustatakse roobiga ülemisest suitsukäigust ja tõmmatakse tahm mööda käike järjest allapoole kuni see kukub küttekoldesse.

     Tahkekütte puhul on soovitav puhastada suitsukäike 1-2 korda nädalas, mis tagab etteantud kasuteguri.

          Sisemise korrosiooni vältimiseks ei tohi katelt suveperioodil veest tühjaks jätta.